Vita Bene

Vitamin

Bene Vita është qumësht i sterilizuar dhe homogjenizuar me vitamina. Bene Vita Kalcium dhe Bene Vita Vitamina, janë qumësht ideal për zhvillimin e fëmijëve dhe të rinjëve, shtatzënave, gjidhënseve dhe sportistëve.

Bene Vita është qumësht i sterilizuar dhe homogjenizuar me vitamina. Bene Vita Kalcium dhe Bene Vita Vitamina, janë qumësht ideal për zhvillimin e fëmijëve dhe të rinjëve, shtatzënave, gjidhënseve dhe sportistëve.

Vlerat mesatare në 100 ml qumësht:

Back